Priser fastighetsutredning

Pris för uppdrag 380 kr per timme inklusive moms. Vi gör en första kontroll att uppdraget överhuvudtaget är genomförbart innan vi med kunden skriver ett uppdragskontrakt. Vi beslutar då om den eventuella maxtid uppdraget får ta, innan vi avbryter och redovisar det resultat vi har.

Uppdrag som begränsas till max tre (3) timme förskottsbetalas. Om kunden vill fortsätta med uppdraget så faktureras överskjutande tid.

Vid omfattande arbete som kräver många timmars arbete så erhålls 15 % rabatt på timpriset (gäller över 20 timmar arbete). Arbetstid är alltid påbörjad halvtimme.

Rapport sänds med PostNord enligt gällande taxa, eller e-post utan kostnad, kunden kan även besluta om de vill ha en personlig rapportering.

Vid försenad betalning debiteras avgift (f.n. 50 kr) samt ränta enligt aktuell referensränta plus 6%.

Prislistan kan komma att justeras och förändras, vid fakturering gäller dock alltid det pris som var aktuellt då beställningen gjordes.

Avgift för faktura via e-post: 0 kr, pappersfaktura: 20 kr.

 

Betalning

Alla priser inklusive moms.

  • Swish 0727424202
  • Bankgiro alternativt konto.
  • Faktura med 14 dagars förfallotid.