Om bolaget

Vulcan Konsulter Kommanditbolag

Bolaget startades våren 2018 men Nicklas Vulcan som är huvudägare har sysslat med släktforskning och utredningsarbete i cirka 25 år.

Nicklas huvudsakliga utbildning har han fått vid Uppsala Universitet där han läst juridik och andra relevanta kurser.

Under många år arbetade han inom säkerhets- och bevakningsbranschen, alltid i ledande funktion.

Genom Nicklas utbildning och arbetserfarenhet är han bra på att hitta i register och finna folk. Detta gäller såväl digitala register som gamla klassiska ”luntor”.

Han har universitetsutbildning i släktforskning och paleografi.

 

Tystnadsplikt/Sekretess.

Dessa regler gäller för Vulcan Konsulter KB.

  • Hos Vulcan Konsulter KB har all personal, oavsett anställningsform, tystnadsplikt avseende det som man anförtrotts inom ramen för bolagets verksamhet eller som man i samband därmed fått kännedom om.
  • Undantag från tystnadsplikten gäller om kunden samtyckt därtill eller laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger.
  • Undantag gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att någon hos Vulcan Konsulter KB ska kunna värja sig mot klander från kunds sida eller hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget.

Bolaget följer GDPR-lagen för hantering av personuppgifter.