Priser för privatpersoner

Priser för Privatpersoner

Pris för uppdrag 380 kr per timme inklusive moms.
Vi kontrollerar först att arbete möjligt att genomföra! Båda parter ska vara nöjda.

Vi kontrollerar att vidare arbete är möjligt och vi kommer att kontakta er om ytterligare information erfordras.

Uppdrag som planeras att begränsas till max tre (3) timme förskottsbetalas. Om kunden vill fortsätta med uppdraget så faktureras överskjutande tid.

Vid stöd till egen släktforskning, betalar ni för den faktiska tiden.

Vid omfattande arbete som kräver många timmars arbete så erhålls 15 % rabatt på timpriset (gäller över 20 timmar arbete). Arbetstid är alltid påbörjad halvtimme.

Vid resor faktureras den faktiska kostnaden. Detta gäller även när hotell ingår. Kunden kontaktas alltid inför eventuella resor för information och beslut i ärendet.

Rapport sänds med PostNord enligt gällande taxa, eller e-post utan kostnad, kunden kan även besluta om de vill ha en personlig rapportering.

Vid försenad betalning debiteras avgift (f.n. 50 kr) samt ränta enligt aktuell referensränta plus 6%.

Prislistan kan komma att justeras och förändras, vid fakturering gäller dock alltid det pris som var aktuellt då beställningen gjordes.

Avgift för faktura via e-post: 0 kr, pappersfaktura: 20 kr.

 

Betalning

Alla priser inklusive moms.

  • Swish 0727424202
  • Bankgiro alternativt konto.
  • Faktura med 14 dagars förfallotid.