Priser för företagskunder

Priser

Pris för uppdrag till företag 700 kr per timme exklusive moms.

Vi kontrollerar först att arbete möjligt att genomföra! Båda parter ska vara nöjda.

Vi kontrollera att vidare arbete är möjligt och vi kommer att kontakta er om ytterligare information erfordras.
Vid omfattande arbete som kräver många timmars arbete så erhålls 15 % rabatt på timpriset (gäller över 20 timmar arbete).

Resor och hotellvistelse kan komma att användas för att uppdraget skall kunna utföras snabbt och kostnadseffektivt.
Vid resor faktureras den faktiska kostnaden. Detta gäller även när hotell ingår. Kunden kontaktas alltid inför eventuella resor för information och beslut i ärendet.
Rapport sänds med PostNord enligt gällande taxa, eller e-post utan kostnad, kunden kan även besluta om de vill ha en personlig rapportering.
Vid försenad betalning debiteras avgift (f.n. 50 kr) samt ränta enligt aktuell referensränta plus 6%.
Prislistan kan komma att justeras och förändras, vid fakturering gäller dock alltid det pris som var aktuellt då beställningen gjordes.

Betalning

Alla priser exklusive moms.

  • Faktura med 14 dagars förfallotid.
  • Avgift för faktura via e-post: 0 kr, pappersfaktura: 20 kr.