Företag

En släktutredning utförs när man skall kartlägga vilka arvingar/efterlevande som finns till en person då exempelvis en bouppteckning ska upprättas efter en avliden person och dödsbodelägare behöver delges detta.

Vi vill underlätta ert arbete! Vill ni ha hjälp med att finna en försvunnen person? Vi hjälper er inför boutredningen eller i andra sammanhang.
Kanske vill ni finna en anhörig som någon hört talas om eller så misstänker ni att det finns personer som ni inte hittat inför arvskiftet. Kanske personer som någon gång flyttat från Sverige och nu måste hittas.
Vi letar upp den personen och underlättar därmed ert arbete. Vi hjälper er att leta i Sverige samt Västeuropa, i vissa fall även USA och Kanada.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan underlätta för ert företag.

Så här arbetar vi.

När ni kontaktar oss så sänder vi er ett ”Uppdragsformulär” som ni fyller i och sänder till oss.
Därefter diskuterar vi uppdragets arbetsgång,  Vulcan Konsulter förbinder sig därmed att följa era eventuella regler och anvisningar.
Vulcan Konsulter söker efter personen i fråga.
När vi har hittat personen får ni uppgifter och tillsammans diskuterar vi om fysisk kontakt ska tas, och vem som ska göra det. Om vi mot förmodan inte finner personen så meddelas ni snarast.
Vi sänder rapport över genomfört uppdrag. Om ni vill, berättar vi om uppdraget vid ett möte per telefon eller på plats.
Vi skickar faktura.

Tystnadsplikt / sekretess

Dessa regler gäller för Vulcan Konsulter KB.

* Hos Vulcan Konsulter KB har all personal, oavsett anställningsform, tystnadsplikt avseende det som man anförtrotts inom ramen för bolagets verksamhet eller som man i samband därmed fått kännedom om.

* Undantag från tystnadsplikten gäller om kunden samtyckt därtill eller laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger.

* Undantag gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att någon hos Vulcan Konsulter KB ska kunna värja sig mot klander från kunds sida eller hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget.

Bolaget följer GDPR-lagen för hantering av personuppgifter.